PRESIDENCIA DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA

----

( - )