Cuestións ecolóxicas e silvícolas. Informes e conclusións