Lorenzo Varela en revistas culturais de México e Bos Aires