Comunicación e ambiente: cobertura das cuestións ambientais na prensa galega no ano 2002