Informe sobre a unidade do conxunto do Hotel-Balneario de Mondariz