Informe sobre as afeccións ao patrimonio natural e biodiversidade da liña eléctrica LAT 132 KV (O Irixo-Lalín)