A aprendizaxe da lingua galega no ensino non regrado de adultos