O proceso de normalización lingüística do idioma galego (1980-2000)