Documento de síntese sobre a encefalopatía esponxiforme bovina e a variante da enfermidade de Creutzfeldt-Jakob