Cultura e concellos: as estratexias da promoción cultural no ámbito local.