Informe elaborado polo Consello da Cultura Galega sobre a protección das covas de Eirós, da Graxeira e da Cabaxa