Catálogo da colección Guerra Campos do arquivo-biblioteca da catedral de Santiago de Compostela