Compartir en:
De acordo coa descrición comunmente aceptada da organización das variedades dialectais galegas, no nivel máis básico dispóñense en bloques, no sentido dos meridianos, e só secundariamente en áreas, no sentido dos paralelos. Neste volume, titulado de forma significativa Lingua e Territorio, bótanse novas olladas complementarias sobre esta disposición territorial. Con esta obra colectiva preténdese afondar nas orixes da organización xeográfica das variantes lingüísticas nunha abordaxe interdisciplinar. A voz dos xeógrafos, historiadores, antropólogos e xenetistas únese á dos dialectológos, con resultados moi interesantes que se recollen de forma sintética no «Limiar».
Titulo Lingua e territorio
Edición Rosario Álvarez
Francisco Dubert
Xulio Sousa
Autoría Rosario Álvarez
Xosé Afonso Álvarez Pérez
Carlos Baliñas Pérez
Ana Isabel Boullón
Irene Bravo Pérez
Xulio Carballo Arceo
Anxo Carracedo
Michel Contini
Francisco Dubert
Ramón Fábregas Valcarce
Francisco Fernández Rei
Manuel González González
Xosé Ramón Mariño Ferro
Juan J. Moralejo
Augusto Pérez Alberti
Pegerto Saavedra Fernández
Antonio Salas
Antón Santamarina Fernández
Xulio Sousa
Xosé Manuel Souto González
Xacinta Varela Martínez
María Luisa Vázquez Freire
Kristal Veiga Novoa
María Vilasó Martínez
Limiar Rosario Álvarez
Francisco Dubert
Xulio Sousa
Presentación Antón Santamarina Fernández
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Sección de Lingua; Instituto da Lingua Galega, 2006
Edición 1ª edición
Entidade Consello da Cultura Galega. Sección de Lingua; Instituto da Lingua Galega
Descrición física 527 p. ; 23 cm.
ISBN 84-96530-20-5
Depósito Legal C 2773-2006
CCG. Signatura CCG 2006 298
Colección Base. Serie Lingüística; Núm:4
Materias
Áreas
Código QR