A Sección de Comunicación do Consello da Cultura Galega presenta o seu Informe bianual sobre a comunicación en Galicia, coordinado por Xosé López, como unha ferramenta para a comprensión das transformacións que se producen no hipersector da comunicación en Galicia.

A publicación organízase, como xa se fixera no anterior Informe, en tres partes; unha primeira en que se reúnen os monográficos sobre o estado da cuestión dos distintos medios e áreas de estudo no ámbito da comunicación; unha segunda parte que denominamos “Tendencias”, na que os investigadores desenvolven temas máis específicos; e, finalmente, a compilación da produción bibliográfica en comunicación galega, tanto a editada dentro do país, como a publicada por autores galegos en editoriais foráneas, ademais da principal produción científica das universidades galegas, nomeadamente as teses. Con esta organización dos temas, o Informe A Comunicación en Galicia 2004 vai camiñando cara á súa madureza como publicación de referencia no hipersector, útil para avaliar a situación dos medios galegos, e mesmo como manual de traballo para os estudantes da área, cada vez máis numerosos debido á ampliación da oferta universitaria.
Titulo comunicación en Galicia 2004, A
Coordinación Xosé López García
Autoría Xosé Ramón Barreiro Fernández
Xosé Luís Barreiro Rivas
Caetano Díaz Vidal
Domingo Docampo
Miguel Anxo Fernández
Manuel Fernández Areal
Manuel Gago
Berta García Orosa
Xosé María García Palmeiro
Vicente González Radío
Xaquín González Vieira
Carme Hermida
Xurxo Lobato
Susana López Fernández
Xosé López García
Manuel Martín Algarra
Valentín Alejandro Martínez Fernández
Marcelo Martínez Hermida
Laura Montes García
Marita Otero
Alberto Pena
Xosé Pereira
Xosé Ramón Pousa
Fernando Ramos
Ana Isabel Rodríguez Vázquez
Alfonso Sánchez Izquierdo
Miguel Túñez López
Luis Villamor
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Sección de Comunicación, 2004
Edición 1ª edición
Entidade Consello da Cultura Galega. Sección de Comunicación
Descrición física 376 p. ; 17 cm.
Depósito Legal. Ed. papel VG 1267-2004
CCG. Signatura. Ed. papel CCG 2004 257
CCG. Código de barras Absysnet 1.6. Ed. papel 10125855
url. Ed. pdf en liña https://issuu.com/conselloculturagalega/docs/comunicacion_2004
Colección Informes
Materias
Código QR