O turismo e a cultura son conceptos fortemente ligados que interactúan de xeito beneficioso para ambos os dous e cuxa relación vai aumentando co paso do tempo. Neste informe ofrécese, por unha banda, información relativa tanto ás viaxes realizadas polos residentes en España como ás entradas de turistas non residentes en España (turistas internacionais) que, segundo a opinión manifestada polos que realizaron a viaxe, foron iniciados principalmente por motivos culturais.
Titulo turismo cultural en Galicia, O
Edición Xesús Alonso Montero
Henrique Monteagudo
Begoña Tajes
Autoría Xavier Agenjo Bullón
Silvia Alonso
Xesús Alonso Montero
Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda
Rosa Aneiros
Anxo Angueira
María Baliñas
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Xosé Benito Reza
Borobó
Ignacio Cabano Vázquez
Carlos Callón
Xabier Campos Villar
Carlos Casares
Xosé Manuel Dasilva
Xosé María Dobarro Paz
Jorge Domingo Cuadriello
Manuel Ferreiro Fernández
Ramiro Fonte
Belén Fortes López
Xosé Anxo García López
Silvia Gaspar
José Manuel González Herrán
Ramón Gutiérrez Izquierdo
Alexandra Koss
Arcadio López Casanova
Xosé López García
Inmaculada López Silva
Elisardo López Varela
Esperanza Mariño Dávila
Xosé Luís Méndez Ferrín
Henrique Monteagudo
Benito Montero
Xosé Neira Vilas
Ramón Nicolás
José María Paz
Luis Pérez Rodríguez
Antonio Piñeiro
Andrés Pociña
Xesús Rábade Paredes
Juan Miguel Ribera Llopis
Patrocinio Ríos Sánchez
Luciano Rodríguez
Manuel Rodríguez Alonso
Olivia Rodríguez González
Francisco Rodríguez Sánchez
Jesús Fernándo Román Alonso
Xurxo Salgado
Gregorio San Juan
José Manuel Sánchez González
Marifé Santiago Bolaños
Isabel Seoane
Joaquim dos Santos Simôes
Marcos Valcárcel
Pilar Vázquez Cuesta
Dania Vázquez Matos
Ana Belén Vázquez Pardal
Rexina Vega
Xosé Manuel Vélez Latorre
Yolanda Vidal Felipe
Limiar Xesús Alonso Montero
Henrique Monteagudo
Begoña Tajes
Alfonso Zulueta
Obxecto de estudo Manuel Curros Enríquez
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2014
Edición 1ª edición
Descrición física 15 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
Depósito Legal Carece
Colección Datos & Informes
Materias
Áreas
Código QR