Recóllese neste volume boa parte dos contributos presentados á IV Xuntanza da Rede de Arquivos e Investigadores da Escrita Popular (RedAIEP) que, co título Memoria Escrita, Historia e Emigración, tivo lugar en Santiago de Compostela, coorganizada polo Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, a Cátedra UNESCO sobre Migracións da Universidade de Santiago de Compostela e mais a propia RedAIEP, entre os días 6 e 8 de novembro de 2008. Pásase revista así ás experiencias epistolares dos emigrantes galegos, portugueses, vascos e asturianos na América entre 1850 e 1960 así como ás vivencias dos “nenos da guerra” españois na URSS logo de 1937.

O resultado é a primeira obra colectiva de ámbito ibérico que ten como tema específico a análise da correspondencia como fonte e como desafío metodolóxico e teórico para a historia das migracións. Con iso, pretendemos ir asentando no ámbito dos estudos migratorios ibéricos unha reflexión de dimensión máis ampla sobre a precisa ampliación das temáticas que cómpre incluír baixo a ampla e polivalente etiqueta da “historia das migracións”, e así mesmo sobre o valor dos documentos persoais, intimamente relacionados coa escrita popular, coa oralidade e mais coas fontes fotográficas, que dende hai tres décadas vén percorrendo con intensidade desigual outros ámbitos historiográficos europeos, e así mesmo varias das historiografías dos países de inmigración. Os diversos contributos aquí recollidos formulan cuestións e debates de dimensión historiográfica global, na medida en que se insiren nas discusións globais sobre a correspondencia e os estudos migratorios, e preséntannos como a partir de casos concretos e de fontes privadas e aparentemente máislocais que ningunha é posíbel abordar cuestións teóricas e metodolóxicas de relevancia historiográfica transnacional.
Título Amarras de tinta
Emigración transoceánica e escrita popular na Península Ibérica: séculos XIX-XX
Coordinación Xosé M. Núñez Seixas
Domingo L. González Lopo
Autoría Óscar Álvarez Gila
Domingo L. González Lopo
Laura Martínez Martín
Xosé M. Núñez Seixas
María Liliana da Orden
Henrique Rodrigues
Verónica Sierra
Raúl Soutelo
Introdución Domingo L. González Lopo
Xosé M. Núñez Seixas
Presentación Ramón Villares
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2011
Edición 1ª edición
Descrición física 272 p. ; 24 cm.
ISBN 978-84-92923-13-7
Depósito Legal PO 380-2011
CCG. Signatura CCG 2011 396
DOI 10.17075/atet.2011
Url externa Catálogo RBG
Colección Actas
Materias
Áreas
Código QR