O seguinte informe analiza dous aspectos fundamentais relacionados coa denominada sociedade da información e tamén coa irrupción de Internet na sociedade actual.

Por unha banda, e tendo como referente a Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares elaborada anualmente polo Instituto Nacional de Estadística, analízase a implicación dos fogares galegos nas novas tecnoloxías da información e a comunicación, así como a evolución e desenvolvemento destas dende a súa introdución na vida cotiá dos galegos. O estudo pretende coñecer, sobre todo, o uso dos productos TIC, dende a televisión, telefonía, equipamentos informáticos, ata os hábitos máis frecuentes do uso de internet e do comercio electrónico entre outros, amosando nalgúns casos unha análise comparativa co resto do Estado.

Por outra, e a través da enquisa realizada pola Asociación para a Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), afóndase nas novas relacións xurdidas entre os internautas galegos e a rede. Precisamente a irrupción de internet na sociedade actual supuxo o derrube de moitas fronteiras e abre infinitas posibilidades cara ao futuro. A creación ou acceso aos blogs, o uso das redes sociais ou as páxinas web máis visitadas, entre outros aspectos, son algunhas das cuestións consideradas nesta parte do estudo, procedendo nalgúns casos a comparativas co comportamento doutros usuarios de internet do resto das comunidades autónomas ou do total de España.
Titulo Cultura e novas tecnoloxías
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2014
Edición 1ª edición
Entidade Consello da Cultura Galega
Descrición física 11 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
Depósito Legal. Ed. pdf Carece
Colección Datos & Informes
Materias
Áreas
Código QR