Por diferentes resolucións do 23 de setembro de 2013, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, acordouse a incoación de expediente para a declaración como Ben de Interese Cultural das coleccións Novagalicia Banco e Novacaixagalicia, así como do fondo bibliográfico e documental de Novagalicia Banco.

O interese que para a nosa cultura teñen estas coleccións, así como o singular momento que vive a institución titular destas, motivaron que a Comisión Executiva do Consello da Cultura Galega acordase a creación dunha comisión específica, que elaborou este informe, remitido ao Pleno do Consello da Cultura Galega na súa sesión do 13 de marzo de 2014, para o seu debate e aprobación.

Este informe verifica oficialmente con criterios científicos, académicos e técnicos a recoñecida relevancia das devanditas coleccións, e o seu coherente tratamento e consideración, de xeito que quede acreditado, con todas as garantías xurídicas necesarias, que estamos ante uns valores culturais que, como conxunto, merecen o maior rango de protección. O informe elabórase así coa fin de preservar a integridade das coleccións e o seu acceso para o estudo e gozo por parte de toda a sociedade galega.
Titulo Informe en relación co expediente para a declaracion de ben de interese cultural das coleccións “Novagalicia banco” e “Novacaixagalicia”
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2014
Edición 1ª edición
Entidade Consello da Cultura Galega
Descrición física 19 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
Depósito Legal. Ed. pdf Carece
Materias
Código QR