Este documento de traballo está conformado por unha serie de indicadores sobre o panorama galego no ámbito das artes escénicas, dende o estudo das actividades desenvolvidas ata a incidencia noutras ámbitos como o económico, laboral ou educativo. Para os resultados sobre produción, asistencia e recadación de teatro, danza e xénero lírico as fontes estatísticas que se manexan proveñen do Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música a través da explotación estatística das Bases de Datos de Recursos de las Artes Escénicas e das Bases de Datos de Recursos de la Música y la Danza. Tamén se extraen datos do Anuario de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales da Sociedad General de Autores de España. Os resultados sobre o ámbito educativo están extraídos da Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Para a análise do gasto privado utilizouse a Encuesta de Presupuestos Familiares e para o ámbito laboral acudiuse ao Instituto Galego das Cualificacións e á explotación que fai o Instituto Galego de Estatística das Afiliacións á Seguridade Social. Por último, realizouse unha explotación específica do Sistema de Análise de Balances Ibéricos para avaliar o comportamento do sector privado das artes escénicas.
Titulo Panorama estatístico das artes escénicas galegas
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2015
Edición 1ª edición
Entidade Consello da Cultura Galega
Descrición física 19 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
Depósito Legal. Ed. pdf Carece
Colección Datos & Informes
Materias
Áreas
Código QR