O día 27 de outubro de 2014 foi rexistrado un escrito subscrito pola Asociación Autonómica COVA CREA e a Asociación Autonómica Ambiental PETÓN DO LOBO, con domicilio en Silleda (Pontevedra), no que se solicitaba ao Consello da Cultura Galega, en función das súas atribucións autonómicas, dirixirse á Consellería de Medio Ambiente, ás administración locais e autonómicas e á empresa Unión Fenosa, S.A. para que esta última modifique o trazado previsto da liña eléctrica LAT 132 KV Irixo- Lalín polas súas afeccións sobre o patrimonio natural e cultural da contorna do monumento natural da Fraga de Catasós e, máis nomeadamente, da fraga de Casas Vellas.

Despois de valorado o escrito, a Comisión Executiva considerou que entraba dentro das competencias deste alto organismo asesor da Comunidade Autónoma galega o emitir un informe ao respecto e acordou, con data de 30 de outubro de 2014, solicitarllo a Francisco Díaz-Fierros Viqueira, coordinador da Sección de Ciencia, Natureza e Sociedade. Unha vez recibido o informe elaborado por Francisco Díaz-Fierros Viqueira e Pablo Ramil Rego, a Comisión Executiva aprobou, na reunión do 1 de abril de 2015, emitiu este informe.
Titulo Informe sobre as afeccións ao patrimonio natural e biodiversidade da liña eléctrica LAT 132 KV (O Irixo-Lalín)
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2015
Edición 1ª edición
Descrición física 11 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
Depósito Legal Carece
DOI Carece
Materias
Código QR