Este volume recolle os relatorios presentados nos I, II e III Encontro O Son da Memoria, organizados polo Arquivo Sonoro de Galicia nos anos 1999, 2000 e 2003.
Nós consideramos que estas lembranzas e “cousas de vellos” constitúen, xunto con outros restos de cultura material (fotografías e cartas familiares, apeiros de labranza, construccións de interese etnográfico como fornos comunitarios, hórreos e muíños), o acervo máis rico e complexo da tradición cultural desta fisterra peninsular, que foi ata datas moi recentes un país de labregos. Pero estes documentos e materiais foron ignorados pola historia académica convencional, cegada polo fetichismo do papel escrito, e só recentemente se vén insistindo, desde unha perspectiva interdisciplinaria, en que as narracións autobiográficas permiten contextualizar, histórica e socialmente, o material etnográfico que empregou a persoa á que entrevistamos. Isto transforma completamente o enfoque tradicional do proceso de reconstrucción historiográfica do pasado histórico dun escenario social, que se reelabora agora a partir da narración directa dos habitantes que interactuaron nel.
Titulo Actas I, II e III Encontros o Son da Memoria
Coordinación Cristina Pujales
Autoría Marta Beca
Xosé Manuel Blanco
David Bravo
Pilar Cagiao
Luís Costa Vázquez
Isabel Díaz-Aguado Lorenzo
Xosé María Fernández Pazos
Francisco Fernández Rei
Julio Fernández Senra
María del Pilar Gallego Cuadrado
Xavier Groba González
Nieves Iglesias Martínez
Carlos López Sánchez
Mateo Maciá
Xosé Ramón Mariño Ferro
Mero
Mini
José Neri
Xurxo Pantaleón Cadilla
Mercedes Peón
Manuel Pérez Rúa
Rubén Rivas Vidal
Raúl Soutelo
Margarida Ullate
Afonso Vázquez-Monxardín
Presentación Ramón Castromil
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Arquivo Sonoro de Galicia, 2004
Edición 1ª edición
Descrición física 540 p. : gráf. ; 23 cm.
Notas I Encontro. O patrimonio oral e a música popular : Santiago de Compostela, 5 e 6 de marzo de 1999 / coordinación, Antón Santamarina, Xosé Manuel González Reboredo e Afonso Vázquez-Monxardín Fernández -- II Encontro. Metodoloxías de arquivo : Santiago de Compostela, 23 e 24 de marzo de 2000 / coordinación, Cristina Pujales Prats -- III Encontro. De quen é a palabra : arquivos sonoros e propiedade intelectual : Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2003 / coordinación, Rodrigo Romaní Blanco
Textos en galego e castelán.
Na port.: Arquivo Sonoro de Galicia
ISBN 84-95415-90-9
Depósito Legal VG 1308-2004
CCG. Signatura CCG 2004 268
Colección Base
Materias
Áreas
Código QR