O Consello da Cultura Galega presenta este inventario das fontes documentais da Idade Media en Galicia que chegaron aos nosos días co obxectivo fundamental de servir de instrumento que conduza á marcha no camiño de facer accesible ao coñecemento científico a documentación medieval de Galicia. Este traballo pretende ser unha ferramenta útil para as futuras investigacións, coa que se trataba de coñecer o número de pezas documentais de elaboración medieval chegadas aos nosos días no soporte da Idade Media e non a través de copias de épocas posteriores, a súa distribución por séculos, o lugar da súa conservación e localización, e tamén o seu estado de catalogación e edición.
Non se inventariou toda a documentación medieval por dificultades de tempo e medios materias, se ben as lagoas que existen están detectadas e localizadas para futuras achegas.
Titulo Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. v. I
Coordinación Xosé Ramón Barreiro Fernández
Dirección Ermelindo Portela Silva
María del Carmen Pallares Méndez
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1988
Edición 1ª edición
Descrición física 98 p. ; 24 cm
ISBN 84-87172-00-8
Depósito Legal C 1545-1988
CCG. Signatura CCG 1988 8
Colección Colección do Patrimonio Histórico
Materias
Código QR