Compartir en:
Titulo Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo no panorama literario do século XX
Coordinación Anxo Tarrío Varela
Autoría Carmen Blanco García
Ángeles Cardona Castro
Richard A. Cardwell
Ramiro Fonte
Manuel González González
Ricardo Gullón
Manuel Lourenzo
Marina Mayoral
Henrique Monteagudo
María Camiño Noia
Xosé Ramón Pena Sánchez
Claude Henri Poullain
María do Carme Ríos
Claudio Rodríguez Fer
Luis Romero
X. M. Salgado
Anxo Tarrío Varela
Brian Tate
Darío Villanueva
Obxecto de estudo Ramón Otero Pedrayo
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1990
Edición 1ª edición
Descrición física 348 p. ; 24 cm.
ISBN 84-87172-61-X
Depósito Legal C 1421 1990
CCG. Signatura CCG 1990 14
Materias