Tipo: Revista Colección: . Materias:
Compartir en:

  • As sociedades galegas de instrucción

  • A inmigración galega en Uruguai
    Censos, movemento natural e saldos migratorios

  • A historia demográfica de Cuba na primeira metade do século XX

Titulo Estudios Migratorios N.º 1 (decembro de 1995)
Edición María Xosé Rodríguez Galdo
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Vicente Peña
Autoría Fausto Dopico
Marcelino Fernández Santiago
María Teresa García Domínguez
Abel Losada Álvarez
María Esther Olveira Olveira
Vicente Peña
Carlos Zubillaga
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1995
Edición 1ª edición
Entidade Consello da Cultura Galega
Notas Variacións no depósito legal.
Algúns anos publicanse dous números xuntos.
Texto en castelán e galego.
A partir de 2008 cambia o tít.: Estudos migratorios: revista galega de análise das migracións
ISSN 1136-0291
CCG. Signatura CCG 1995 80
Colección Estudos Migratorios
Materias
Áreas