Estudios migratorios é unha publicación de periodicidade semestral editada polo Arquivo da Emigración Galega. O seu obxectivo é servir de punto de encontro e reflexión para os investigadores sobre os movementos migratorios en xeral, e sobre os galegos en particular, acollendo nas súas páxinas diversas investigacións sobre esta temática desde diferentes perspectivas científicas.

O nº 2, editado en decembro de 1996, contén os estudos:

  • As migracións internacionais e o desenvolvemento

  • O asociacionismo dos emigrantes españois. Unha explicación histórica

  • Movementos migratorios, cambio socio-económico e desenvolvemento rexional de Galicia (1970-1990)

Titulo Estudios Migratorios N.º 2 (decembro de 1996)
Edición María Xosé Rodríguez Galdo
Xosé Ramón Barreiro Fernández
Vicente Peña
Autoría Coralia Alonso Valdés
Xoán Manuel Carreira
Carlos Ferrás
Clodio González Pérez
Moisés Llordén Miñambres
Ignacio Medina Núñez
María Esther Olveira Olveira
Vicente Peña
George Tapinos
Alexandre Vázquez González
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1996
Edición 1ª edición
Notas Texto en castelán e galego.
A partir de 2008 cambia o tít.: Estudos migratorios: revista galega de análise das migracións
ISSN 1136-0291
Depósito Legal C 2001-1995
CCG. Signatura CCG 1996 102
Url externa Catálogo RBG
Colección Estudos Migratorios
Materias
Áreas
Código QR