Con esta publicación pretendemos presentar un informe de traballo aberto, co dobre obxectivo de interpreta-la realidade sociolingüística imbricada nos esforzos de promoción e de extensión dos usos sociais da lingua galega. Outro obxectivo que perseguiamos con estas páxinas, e que eremos cumprido, é o de tratar con profundidade as potencialidades e os límites ós que se enfrontan os procesos de normalización do galega nos dous contextos nos que centrámo-lo naso labor: o ámbito local e o mundo socio-económico.
Título futuro da lingua, O
Elementos sociolingüísticos para un achegamento prospectivo da lingua galega
Autoría Xan Bouzada
Anxo M. Lorenzo Suárez
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Ponencia de Lingua, 1997
Edición 1ª edición
Descrición física 169 p. ; 24 cm.
ISBN 84-87172-27-X
Depósito Legal C 1401-1997
CCG. Signatura CCG 1997 120
Url externa Catálogo RBG
Materias
Áreas
Código QR