Titulo Medicina popular e antropoloxía da saúde. Actas do Simposio internacional en homenaxe rendida a D. Antonio Fraguas
Coordinación Xosé Manuel González Reboredo
Autoría Ángel Aguirre Baztán
María Teresa Amboage Paz
Rafael Briones Gómez
Tomás Calvo Buezas
Josep María Comelles
Anton Erkoreka
Xosé Antón Fidalgo Santamariña
Xosé Fuentes
Francisco Giner Abati
María Inmaculada Gómez Besteiro
Marcial Gondar
Emilio González Fernández
Clodio González Pérez
Françoise Loux
Xosé Ramón Mariño Ferro
Eduardo L. Menéndez
Isabel Pais Pazos
Oriol Romaní
Presentación Xosé Manuel González Reboredo
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Ponencia de Antropoloxía Cultural, 1997
Edición 1ª edición
Descrición física 366 p. : il. ; 24 cm.
ISBN 84-87172-19-9
Depósito Legal VG. 552-1997
CCG. Signatura CCG 1997 123
Materias
Áreas
Código QR