Titulo Estudios Migratorios N.º 15-16 (xuño-decembro 2003)
Edición Xosé Ramón Barreiro Fernández
Pilar Cagiao
Xosé M. Núñez Seixas
Alexandre Vázquez González
Ramón Villares
Autoría Norberto Pablo Cirio
Silvia Facal Santiago
Luzía Fernández González
Carolina García Borrazás
Ana Paula Beja Horta
Xosé M. Núñez Seixas
Hernán Otero Cruz
Víctor Pereira
Nancy Pérez Rey
Philipp Ther
Rosa María Verdugo Matés
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2006
Edición 1ª edición
Descrición física 365 p.
Notas Variacións no depósito legal.Algúns anos publicanse dous números xuntos.Texto en castelán e galego.A partir de 2008 cambia o tít.: Estudos migratorios: revista galega de análise das migracións
ISSN 1136-0291
Depósito Legal C-806-2006
CCG. Signatura CCG 2006 292
Url externa pdf en liña
Colección Estudos Migratorios
Materias
Áreas
Código QR