Urxía avaliar certos dilemas, facelo dende dous países extremos onde a construcción da identidade ten as cicatrices de múltiples fendas, e nos que a producción cultural ten que ver con nós mesmos pero tamén co sentido do outro e coa necesidade de recoñecemento polo outro. Iso que en curto chamamos visibilidade.
Cumpría, dende o interior do mundo, Galicia ou Finlandia, entrenzar unha fórmula que permitise entrar no real dende calquera ámbito e abordar transversalmente tres grandes áreas de cultura: a arte, a teoría e os profesionais. A tecnoloxía, a música, o cine, a fotografía e a utopía son os alicerces do tratado nesta semana de novembro de 2000 e oxalá que o encontro estivese pleno de referencias para o que será o porvir como o estivo, dende a historia do cinema, a película Juha, onde Kaurismaki consegue axuntar, nunha escena e no noso imaxinario, a Buñuel e a Renoir.
Título Galicia-Finlandia: modos de pensar
A cultura, o mundo, a comunicación: actas das Xornadas celebradas os días 9, 10 e 11 de novembro de 2000, en Santiago de Compostela
Coordinación Margarita Ledo
Tapio Varis
Autoría Rosa Aneiros
José Luís Barreiro
Carmen Ciller Tenreiro
Isaac Díaz Pardo
Juana Fernández
Manuel Gago
Berta García Orosa
Xenaro García Suárez
Xavier Lama
Margarita Ledo
Antía López
Xosé López García
Xosé Pereira
Xosé F. Pérez Oya
Marta Pérez Pereiro
María Antonia Pérez Rodríguez
Manuel F. Rodríguez
Antón Santamarina
Hannu Vanhanen
Tapio Varis
Presentación Margarita Ledo
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Sección de Comunicación, 2002
Edición 1ª edición
Descrición física 235 p. : gráf. ; 23 cm.
ISBN 84-95415-64-X
Depósito Legal PO 560-2002
CCG. Signatura CCG 2002 225
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Colección Base
Materias
Código QR