O seguinte documento de traballo aborda a evolución do gasto das familias galegas en consumo cultural. Este informe nútrese esencialmente de tres fontes oficiais:

- A Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF). Base 2006, do
Instituto Nacional de Estadística (INE).
- O Índice de precios de consumo, do Instituto Nacional de
Estadística (INE).
- A Enquisa conxuntural a fogares, do Instituto Galego de
Estatística (IGE).

A través da análise do gasto total das familias, o gasto medio por fogar e por persoa confórmase a estrutura do documento. A especificidade cultural vén enmarcada na denominación bens e servizos culturais, para cuxa delimitación se elaborou unha listaxe a partir da
nomenclatura COICOP a 4 díxitos, é dicir, grupo de gasto principal e subgrupo de gasto.

Deste xeito, considerouse a seguinte relación de bens e servizos
culturais
:

- Libros non de texto.
- Prensa.
- Bailes, cines, teatros e espectáculos.
- Outros servizos culturais.
- Equipos de imaxe e son, fotográficos e cinematográficos.
- Soporte para o rexistro de imaxes, son e datos.
- Outros: instrumentos musicais.

O informe complétase con información que permite contextualizar a evolución do gasto: datos de confianza dos consumidores e de evolución dos prezos dos produtos culturais.
Titulo O gasto en cultura dos fogares galegos (2016)
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2016
Edición 1ª edición
Entidade Consello da Cultura Galega
Descrición física 11 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
Depósito Legal. Ed. pdf Carece
Colección Datos & Informes
Áreas
Código QR