Este libro recolle as intervencións no acto de homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó, realizado en Pontecesures o 28-08-2016 e organizado pola Asociación de Xornalistas de Santiago de Compostela.
Nesta homenaxe participaron Benxamín Vázquez González, Gonzalo Rodríguez Mourullo, Siro López, Xulia Campo e Raimundo García Paz, e foi coordinada por Luís Menéndez Villalva, presidente da Asociación de Xornalistas de Santiago de Compostela.

[Data de comunicación: xullo 2017]

Titulo Homenaxe a Raimundo García Domínguez, Borobó
Pontecesures, 28-8-2016
Coordinación Luís Menéndez Villalva
Autoría Raimundo García Paz
Siro López
Gonzalo Rodríguez Mourullo
Benxamín Vázquez González
Ilustración Siro López
Locución Xulia Campo
Obxecto de estudo Raimundo García Domínguez, "Borobó"
Presentación Luís Menéndez Villalva
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2017
Edición 1ª edición
Descrición física 73 p. (Edición dixital)
DOI 10.17075/hrgdb.2017
Colección Publicacions dixitais
Materias
Código QR