O sete de setembro de 1960, a nena Silvia Santiago Conde facía a primeira comuñon na Coruña e seu pai, o escritor e empresario Silvio Santiago, convocou amigos, poetas e escritores galegos a participaren nunha Ofrenda lírica en forma de libro e celebraren, así, o acontecemento.
O Consello da Cultura Galega presenta, cincuenta e sete anos despóis, o facsímile desta Ofrenda lírica, na que se recollen poemas e prosas de dezasete autores de primeiro nivel pertencentes a varias xeracións, xunto coa súa contextualización, transcrición e estudo.
Titulo Ofrenda lírica á nena Silvia Santiago Conde no día da súa Primeira Comuñón
7 de setembro, 1960
Edición Afonso Vázquez-Monxardín
Patricia Arias Chachero
Autoría Emilio Álvarez Blázquez
Xosé María Álvarez Blázquez
Eduardo Blanco Amor
Fermín Bouza-Brey
Ricardo Carballo Calero
Augusto María Casas Blanco
Camilo José Cela
Álvaro Cunqueiro
Francisco Fernández del Riego
Celso Emilio Ferreiro
Xosé Luís Franco Grande
Domingo García-Sabell
Aquilino Iglesia Alvariño
Manuel María
Uxío Novoneyra
Ramón Otero Pedrayo
Ramón Piñeiro
Introdución Patricia Arias Chachero
Afonso Vázquez-Monxardín
Presentación Silvia Santiago
Ramón Villares
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2017
Edición 1ª edición
Descrición física 108 p.; 24 cm.
ISBN 978-84-92923-85-4
Depósito Legal C 1521-2017
Colección Fondos documentais
Materias
Áreas
Código QR