Este informe recolle o resultado dunha investigación sobre os sistemas de provisión dos postos directivos das institucións e equipamentos culturais desde diferentes perspectivas.
No primeiro apartado realízase un resumo, a partir da bibliografía relacionada co ámbito de estudo, dos principais modelos de xestión de equipamentos culturais, dos perfís profesionais da xestión cultural e dos contidos fundamentais dos códigos de boas prácticas relacionados coa provisión de postos directivos no eido da cultura.
No segundo apartado defínese o marco xurídico que afecta ás entidades culturais no relativo á provisión de postos directivos.
No terceiro apartado elabórase unha relación de entidades culturais galegas así como de espazos culturais de referencia. A partir desa enumeración trátase de identificar os postos directivos que aparecen nos seus organigramas, independentemente da natureza deles. Unha vez identificados, intentouse coñecer o sistema de provisión do posto cando foi posible.
Por último, preséntase unha breve explotación estatística dos resultados da investigación.
Finalmente, achéganse as conclusións e unhas breves recomendacións na liña de garantir a utilización de boas prácticas nos sistemas de provisión de persoal directivo nestes centros.
Titulo Informe sobre a provisión de postos directivos no ámbito cultural
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2018
Edición 1ª edición
Entidade Consello da Cultura Galega
Descrición física 32 p. (Edición dixital)
Notas Non hai edición en papel
DOI. Ed. pdf Carece
Código QR