Este traballo consiste na edición de 166 documentos, na súa meirande parte inéditos, escritos en galego durante o século XV e pertencentes á colección do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil (Ourense).
A edición ofrece unha proposta concreta de lectura que implica o desenvolvemento de abreviaturas, a corrección de erros gráficos presentes nos manuscritos e a aplicación de medios modernos de puntuación que contribúen a estruturar o texto e dar conta das súas características sintácticas.
No estudo introdutorio, ademais dun capítulo dedicado a detallar as intervencións levadas a cabo, inclúese unha descrición da cronoloxía, autoría e tipoloxía documental dos textos editados, así como así como un breve estudo lingüístico que atenderá sobre todo aos fenómenos fonéticos e morfosintácticos máis representativos ou relevantes.
A edición complétase con dous índices en que se recollen respectivamente os antropónimos e topónimos rexistrados nos documentos editados.
Titulo Documentos galegos do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil (século XV)
Autoría Paula Bouzas Rosende
Presentación Rosario Álvarez Blanco
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2016
Edición 1ª edición
Entidade Consello da Cultura Galega
Descrición física 66 p.; 24 cm + 1CD
Notas Este libro inclúe un CD que contén a edición dixital da Colección documental do mosteiro de de Santo Estevo de Ribas de Sil (século XV) e os índices antroponímico e toponímico (Descrición física: 594 p.)
ISBN. Ed. papel+cd-rom 978-84-92923-80-9
Depósito Legal. Ed. papel+cd-rom C 2340-2016
ISBN. Ed. pdf 978-84-92923-80-9
Depósito Legal. Ed. pdf C 2340-2016
Colección Gallaeciae Monumenta Historica
Materias
Código QR