Este catálogo recolle a descrición individualizada de todos os manuscritos que se custodian no Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago, integrados nunha colección propia.
Son obxecto de estudo todas as obras manuscritas da época medieval e moderna abranguendo un grande abano temático sistematizado en fichas catalográficas; nelas inclúese tanto a descrición morfolóxica como o contido. Incorpóranse finalmente unha serie de índices orientados a facilitar as pescudas.
Titulo Catálogo de manuscritos do arquivo-biblioteca da catedral de Santiago de Compostela
Autoría Xosé María Sánchez Sánchez
Presentación José María Díaz Fernández
Ramón Villares
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008
Edición 1ª edición
Descrición física 422 p. : gráf. ; 24 cm.
ISBN 978-84-96530-79-9
Depósito Legal VG 1650-2008
Url externa pdf en liña
Colección Fontes para a Historia de Galicia; Núm:9
Materias
Código QR