Neste volume recóllense todas as referencias individualizadas dos documentos, unidades arquivísticas e libros que integran a Colección López-Ferreiro, no Arquivo-Biblioteca da Catedral de Santiago.
Esta colección, chegada ao arquivo por doazón dos PP. Xesuítas, e a eles pola irmá de López-Ferreiro, Concepción, contén a documentación e bibliografía recompilada ao longo do tempo polo máis senlleiro investigador do fenómeno xacobeo e un dos primeiros -senón o primeiro- historiadores contemporáneos de Galicia.
Titulo colección López Ferreiro do arquivo-biblioteca da catedral de Santiago de Compostela, A
Autoría Xosé María Sánchez Sánchez
Obxecto de estudo Antonio López Ferreiro
Presentación José María Díaz Fernández
Ramón Villares
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008
Edición 1ª edición
Descrición física 221 p. : gráf. ; 24 cm.
ISBN 978-84-96530-80-5
Depósito Legal VG 1652-2008
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Colección Fontes para a Historia de Galicia; Núm:10
Materias
Código QR