Nesta publicación preséntanse os resultados do traballo realizado por dúas comisións, constituídas ad hoc no seo do Consello da Cultura Galega, para facer propostas concretas sobre os contidos de dous dos grandes edificios do complexo da Cidade da Cultura. O primeiro informe refírese á Biblioteca e Hemeroteca, cunha addenda sobre a dixitalización de fondos bibliográficos para esta, e o segundo ao Arquivo Nacional de Galicia.
Ambos documentos foron elaborados no Consello na súa condición de institución de alto asesoramento de Galicia e a pedimento da Consellaría de Cultura e Deporte, departamento responsable da xestión da Cidade da Cultura, á que foron entregados xa no seu día, unha vez aprobados polo Plenario do Consello. Se agora se dan ao prelo é para contribuír a difundir materiais que, de forma positiva e construtiva, contribúan ao mellor deseño futuro dos contidos que definirán a Cidade da Cultura.
Título Cidade da Cultura
Biblioteca e Arquivo Nacional de Galicia
Presentación Ramón Villares
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2007
Edición 1ª edición
Descrición física 55 p. ; 28 cm.
ISBN 978-84-96530-41-6
Depósito Legal C 3954-2007
CCG. Signatura CCG 2007 307
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Colección documentos & informes; Núm:3
Materias
Código QR