// inicio /
Aspectos metodolóxicos do deseño e elaboración do Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués (TLPGP)
Ernesto González Seoane Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela


doi:10.17075/tucmeg.2015.003

Comparte