Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro s/n
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
CENTRO DE RECURSOS
Rosalia de Castro no século XXI. Unha nova ollada

RECURSOS SOBRE ROSALÍA DE CASTRO

 

O 21 de marzo o Consello da Cultura Galega celebrou un recital moi singular. 150 anos despois da edición de Cantares Gallegos, nove poetas galegas "cantaron e homenaxearon" a Rosalía de Castro, "nun íntimo e persoal diálogo cos seus versos aurorais".

O libro "Cantares para Rosalía. Nove poetas galegas dialogan cos seus versos" contén o recital en audio e a transcrición deste. As nove poetas participantes foron Lupe Gómez Arto, Luz Pozo Garza, María Xosé Queizán, Olalla Cociña, Xiana Arias Rego, Yolanda Castaño, Estíbaliz Espinosa, Lorensa Souto e Ana Romaní.

Pode escoitar en culturagalega.org durante este Nadal as diferentes intervencións.

 

Accede á edición facsimilar de Follas Novas

Follas Novas é o segundo libro de poesía en galego de Rosalía de Castro; canda temas xa tratados en Cantares Gallegos, introduce novas temáticas de carácter máis íntimo. Foi editado na Habana en 1880 por La Propaganda Literaria.

. Aquí podes descargala en pdf

 

...e tamén de Cantares Gallegos

En 1863 Rosalía de Castro editou en Vigo Cantares Gallegos, un poemario de inspiración popular que "inaugura a cultura galega contemporánea", en palabras do profesor Anxo Angueira. Co gallo de celebrar os 150 anos da súa edición, o CCG ofrece unha versión facsimilar desta primeira edición viguesa de Cantares Gallegos, na que se desenvolven moitas das temáticas literarias de Rosalía de Castro.

Fondo: Biblioteca Guillermo Escrigas. Aquí podes descargala en pdf

 


Obras imprescindibles sobre Rosalía de Castro


Alonso Montero, Xesús (1972). Rosalía de Castro. Madrid: Júcar.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (2002). “Bibliografía rosaliana 1999-2002”. Revista de estudos rosalianos 2, pp. 179-235

Carballo Calero, Ricardo (1979). Estudos rosalianos: aspectos da vida e da obra de Rosalía de Castro. Vigo: Galaxia.

Davies, Catherine (1987). Rosalía de Castro no seu tempo. Vigo: Galaxia.

García Negro, María Pilar (2010). O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo. O nacemento do ensaio na literatura galega contemporánea, simultáneo ao nacemento da conciencia de xénero. Análise e interpretación de textos rosalianos. Santiago de Compostela:Sotelo BlancoMarch, Kathleen (1994). De musa a literata. El feminismo en la narrativa de Rosalía de Castro. Sada: Ediciós do Castro.

Mayoral, Marina (1974). La poesía de Rosalía de Castro. Madrid: Gredos.


Pardo Amado, Diego (2009). Rosalía de Castro. A luz da ousadía. Santiago de Compostela: Laiovento.

Pociña, Andrés e Aurora López (1991-1993). Rosalía de Castro: Documentación biográfica y bibliográfica crítica. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 3 vols.

Poullain, Claude-Henri (1989). Rosalía de Castro e a súa obra literaria. Vigo: Galaxia.Rodríguez, Francisco (2011). Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria. A persoa e a obra de onte a hoxe.AS-PG.


VV. AA (1986). Actas do Congreso internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 3 vols. (Descargar VOL I, VOL II, VOL III)


VV. AA. (2009). Rosalía 21. Vigo: Xerais.


VV. AA. (2012). Canon y subversión. La obra narrativa de Rosalía de Castro. Barcelona: Icaria.


Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (1997). “Un importante documento para a biografía de Rosalía de Castro”. Grial 136, pp. 479-501.


Videos


Documentos

TEXTO Velada-homenaxe solemne
Velada-homenaxe solemne celebrada en el Ateneo León XIII o 30-5-1899
Textos de Brañas e Cabeza de León. . [Documento sobre] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO Fragmento de Women Poets of Spain. 1860-1990
John C. Wilcox. “Rosalía de Castro” (fragmento) en Women Poets of Spain. 1860-1990 University of Illinois Press. Urbana e Chicago. 1997. Cap.1, pp. 43-44.

O capítulo completo está publicado en galego: John C. Wilcox. “Rosalía de Castro.” en A Trabe de Ouro 4 (oct. - dic. 1999), pp. 443-472. . [Documento sobre] Fonte: Álbum de mulleres

TEXTO “Lieders”
Este artigo publicouse por primeira vez en Álbum del Miño (Vigo, 1858) e é considerado como o primeiro manifesto feminista publicado en Galicia e provablemente en España Fonte: Rosalía de Castro. Obra completa. Fundación Rosalía de Castro, Padrón, 1996, p. 491-492 . [Documento de] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO POZO GARZA,L. Diálogos con Rosalía.
Diálogos con Rosalía. Discurso de ingreso de Luz Pozo Garza na Real Academia Galega. . [Documento sobre] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO Selección de poemas dedicados
Non hai unha escritora galega que non dialogase literariamente con Rosalía. Velaquí algúns fragmentos dese diálogo ininterrumpido.. [Documento sobre] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO “Las literatas. Carta a Eduarda”
Artigo publicado por primeira vez no Almanaque de Galicia de Lugo (1865). Rosalía aborda os prexuízos sociais que dificultan que as mulleres se dediquen a tarefa literaria. A obra parte dunha actitude semellante á adoptada no século seguinte por Virginia Woolf en A room of one’s owm (1929) Fonte: Rosalía de Castro. Obra completa. Fundación Rosalía de Castro, Padrón, 1996, p. 493-495. [Documento de] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO “Prólogo” de La Hija del mar
Rosalía ofrece exemplos de homes e mulleres que chamaron a atención sobre a parcialidade segundo a que se escribiu a historia, e que estableceron unha liña de pensamento e acción en defensa das mulleres. Fonte: Rosalía de Castro. Obra completa. Fundación Rosalía de Castro, Padrón, 1996, 15-16. [Documento de] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO Escolma de textos de Rosalía de Castro
Selección elaborada por María Pilar García Negro (2008). [Documento de] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO “La Precusora”
Artigo de Enrique Diez Canedo no que se abordan as novidosas rupturas métricas que Rosalía introduce en En las orillas del Sar. . [Documentos históricos] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO “Unha afirmación inxusta”
Artigo no que Ramón Villar Ponte resposta a outro no que Fernández Armesto nega que Rosalía sexa poeta Fonte: A Nosa Terra, p. (25-7-1929) . [Documentos históricos] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO Rosalía
Cartafol elaborado pola Comisión da Muller da AN-PG, 1980. Contén: -“O problema da muller na obra poética de Rosalía de Castro” de Francisco Rodríguez -“Rosalía: a muller e a escritora” de María Pilar García Negro -Selección de poemas de Rosalía -“Poema á muller galega” de Manuel María . [Documentos históricos] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO Ano conmemorativo do centenario do pasamento de Rosalía de Castro
Reprodución do monográfico dedicado a Rosalía publicado na revista Festa da palabra silenciada, 1985, nº 2. Conta con artigos de María Xosé Queizán, Carmen Blanco, Teresa Barro e María Pilar García Negro. Inclúe ademais unha antoloxía da obra da homenaxeada.. [Documentos históricos] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO “Rosalía de Castro: a inauguradora da modernidade galega
Artigo de María Pilar García Negro (2008). [Novas achegas] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO ‘Señores da terra e fillas do mar: o feminismo de Rosalía de Castro’.
Fragmento do artigo de María Xosé Agra Romero “O pensamento feminista en Galicia”, en Dicionario do pensamento galego. Edicións Xerais & Consello da Cultura Galega, 2008 (no prelo). [Novas achegas] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO Flavio ou a democracia feminina
Artigo de Kathleen March (2008). [Novas achegas] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO No centenario da morte de Rosalía de Castro, o xornal Faro de Vigo publica un monográfico dedicado a escritora. Interveñen na súa elaboración Carmen Blanco, Manuel Moldes, Clodio González Pérez e A.T.R. (13-7-1985).
. [Documento sobre] Fonte: Álbum de mulleres
TEXTO No centenario da morte de Rosalía de Castro, o xornal La Voz de Galicia publica un monográfico dedicado a escritora e coordinado por Arturo Lezcano. Interveñen na súa elaboración Mauro Armiño, M.A., Fermín Bouza Brey, Dionisio Gamallo Fierros, Ángel López, Basilio Bernárdez e Mario Couceiro (18-7-1985)
. [Documento sobre] Fonte: Álbum de mulleres
AUDIO Maio longo
Do disco “Lúa descolorida”. Canta Dolores Plata. Rodrigo Romaní musica “Maio longo” de . Edigal. [Multimedia] Fonte: Álbum de mulleres
AUDIO A xusticia pola man
Do disco “Rosas a Rosalía” de Amancio Prada. Fonomusic “A xusticia pola man” de Follas novas. [Multimedia] Fonte: Álbum de mulleres
AUDIO Airiños, aires
“Airiños, aires” de Cantares gallegos coas Pandereteiras de Baio. [Multimedia] Fonte: Álbum de mulleres
AUDIO Rosalía 1: Maruxa Villanueva recitando a Rosalía
Entrevista nº 1072, Fondo HISTORGA (AHUS/AEG) realizada por Pilar Cagiao Vila a Maruxa Villanueva en Padrón o 17 de xuño de 1997.. [Multimedia] Fonte: Álbum de mulleres
AUDIO Negra sombra
“Negra sombra”. De Follas novas A música pertence orixinalmente á “Fantasía para grande orquesta” de Juan Montes, a partir dun tema melódico de Marcial del Adalid. En 1892 Montes obtería un accésit no certame literario, científico e musicalde Pontevedra cunha versión orfeónica á que lle adaptaría o poema rosaliano. Posteriormente, Montes preparou un arranxo pianístico publicado por Canuto Berea en 1897. . [Multimedia] Fonte: Álbum de mulleres
AUDIO Rosalía 2: Maruxa Villanueva recitando a Rosalía
Entrevista nº 1072, Fondo HISTORGA (AHUS/AEG) realizada por Pilar Cagiao Vila a Maruxa Villanueva en Padrón o 17 de xuño de 1997.. [Multimedia] Fonte: Álbum de mulleres

Congreso

Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada. Coñece a programación, aos investigadores/as e participa no congreso virtual que organiza o CCG.

O Congreso de 1985

Coñece os resultados do anterior gran congreso sobre Rosalía de Castro.
» Actas VOL I
» Actas VOL II
» Actas VOL III

Rosalía no Álbum de mulleres

Accede á nosa biografía de Rosalía de Castro

Roteiro Rosalia de Castro

Explora a vida e a obra de Rosalía de Castro a través do noso Roteiro seguindo á escritora por Iria, Amaía e a Arousa.

Axenda de eventos

As institucións conmemoran os 150 anos da edición de Cantares Gallegos, punto de inicio da literatura contemporánea galega.Consulta os webs das entidades para coñecer a súa programación actualizada.
Fundación Rosalía de Castro
Real Academia Galega
Universidade de Vigo
Xunta de Galicia

Obra de Rosalía en liña

- Na Biblioteca Virtual Galega.
- Na Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

bibliografía básica

Artigos e reseñas

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (1997). “Un importante documento para a biografía de Rosalía de Castro”. Grial 136, pp. 479-501.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (1999). “Sobre as orixes de Rosalía de Castro: a inclusa de Santiago de Compostela e o caso de Josefa Laureana de Castro”. A Trabe de Ouro 39.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (2000). “Rosalía de Castro, actriz: noticias e documentos”. Revista de Estudos Rosalianos 1, pp. 11-38.

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (2008). “Sobre 'El Codio' (1864), obra perdida de Rosalía de Castro”. Revista de Estudos Rosalianos 3, pp. 27-38.

Barro, María Teresa (1972). “As novelas de Rosalía de Castro”. Grial 37, pp. 328-330.

Blanco, Carmen (2002). “Unha aproximación integral á obra de Rosalía de Castro”. Moenia 8, pp. 3-11.

Carro Roque, María do Carmen (1984). “Rosalía e a súa obra ‘Conto gallego’”. Grial 85, pp. 345-354.

Carvalho Calero, Ricardo (1999). “Falta um capítulo em El caballero de las botas azules”. Nova renascença vol. 19, n. 72/73, pp. 13-20.

Casal Silva, María Luz (1976). “O ‘Conto gallego’ de Rosalía de Castro”. Grial 54, pp. 35-48.

Charnon-Deutsch, Lou (1990). “On Desire and Domesticity in Spanish Nineteenth-Century Women’s novels”, Revista Canadiense de Estudios Hispánicos 14, pp. 395-414.

Del Vecchio, Eugene F. (1988). “A ironía romántica en El primer loco de Rosalía de Castro. Grial 26, n. 99, pp. 62-66.

Fernández, Pura (2005). “La escritura cooperativa: cómo y por qué se construye una novela por entregas en el siglo XIX. Del taller de Enrique Pérez Escrich a la lejía contra los malos libros de Rosalía de Castro”. Revista de Estudios Hispánicos, 39/2, pp. 331-360.

Fernández Rodríguez, Manuel (2002). “La literatura viuda: El caballero de las botas azules como parodia de las letras decimonónicas”. Moenia 8, pp. 43-63.

Fontoira Surís, Lydia (2008). “Rosalía de Castro e o Almanaque de Galicia”. Revista de Estudos Rosalianos 3, pp. 75-85.

Gabilondo, Joseba (2001). “Toward a Postnational History of Galician Literature: Rereading Rosalía de Castro’s Narrative as Atlantic Modernism”. En Kirsty Hooper e Manuel Puga Moruxa eds. Contemporary Galician Cultural Studies. Between the Local and the Global. New York, Modern Language Association.

García Vega, Lucía (2010). “Rosalía de Castro e Madrid. Análise literaria dos lugares na novela El caballero de las botas azules (1867)”. Moenia 16, pp. 195-245.

García Vega, Lucía (2011). “Los espacios necrológico y elegíaco de Rosalía de Castro en la prensa de Madrid y de Galicia”. Madrygal 14, pp. 81-92.

Johnson-Hoffman, Deanna (1997). “The Deconstruction of Romanticism in Rosalía de Castro’s Flavio and El caballero de las botas azules”. Letras Peninsulares (spring 1997), pp. 151-157.

Kirkpatrick, Susan (1989). “Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado y Rosalía de Castro: estudios recientes”. Ínsula 516, pp. 12-13.

Lama López, María Xesús (2010). “Aproximación ás ideas estéticas de Rosalía de Castro”. No monográfico Actualizar a Rosalía da Festa da palabra silenciada 26, pp. 40-47.

Langford, Luisa e Maria Helena Guimaraes (2009). “Literatura, Translation and National Identity: Christina Rossetti and Rosalía de Castro in the work of Plácido Castro”. Polissema 5 Descargar.

Lewis Galanes, A. (1990). “La Hija del mar (1859): llave a los conflictivos espacios interiores en la expresión literaria de Rosalía de Castro. Hispanófila 98, pp. 17-31.

López, Aurora e Andrés Pociña (2010). “Rosalía de Castro nos medios xornalísticos e literarios do seu tempo”. No monográfico Actualizar a Rosalía da Festa da palabra silenciada 26, pp. 26-34.

March, Kathleen (1990) “Novela e feminismo”. A Nosa Terra 1, pp. 23-29.

March, Kathleen (2008). “Flavio ou a democracia feminista”. Santiago de Compostela: Álbum de Mulleres. Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega. Descargar.

Mariño Gómez, Francisco Manuel (2004) “La locura como forma de vida: variaciones sobre el tópico del ‘mundo al revés’ en las novelas de Goethe y Rosalía”. Fòrum 11. Descargar.

Mayoral, Marina (2008). “La hija del mar: biografía, confesión lírica y folletín”. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Descargar.

Menor, Cristina Moreiras (1999). “El secreto revelado y los horizontes del nacionalismo gallego en Rosalía de Castro”. Revista Hispánica Moderna 52/2, pp. 322-340.

Murguía, Manuel (1895). “Rosalía de Castro”. La Voz de Galicia, 17 de xullo de 1895.

Otero Pedrayo, Ramón (1969). “El planteamiento decisivo de la novela romántica en Rosalía de Castro”. Cuadernos de Estudios Gallegos t. XXIV, fasc. 72/73/74, pp. 290-314.

Pardo Amado, Diego (2010). “Un discurso clave no proceso de canonización da obra de Rosalía de Castro: La poesía regional gallega de Emilia Pardo Bazán”. Madrygal13, pp. 89-95.

Pereira-Muro, Carmen (2008). “Emigración, nacionalismo y literatura: los gallegos de Cuba en la obra de Rosalía de Castro y Fernando Ortiz”. Revista Hispánica Moderna 61/2, pp. 119-134.

Pociña, Andrés e Aurora López (2002). “Sobre o manuscrito e as edicións do‘Conto galego’, obra indubidable de Rosalía de Castro”. Moenia 8, pp. 13-28.

Poullain, Claude Henri (1970). “Valor y sentido de la novela de Rosalía de Castro de Murguía El caballero de las botas azules”. Cuadernos de Estudios Gallegos XXV, fasc. 75, pp. 37-69.

Queizán, María Xosé (1995). “A auténtica Rosalía: unha lectura de De musa a literata: El feminismo en la narrativa de Rosalía de Castro”. Reseña a K. March. A Trabe de Ouro 24 (out.-dec. 1995), pp. 551-561.

Ríos-Font, Wadda (1997). “From Romantic Irony to Romantic Grotesque: Mariano José de Larra’s and Rosalía de Castro’s Self-Concious Novels”. Hispanic Review 65: 177-198.

Risco, Antón (1975). “El caballero de las botas azules, de Rosalía de Castro, una obra abierta”. Papeles de Son Armadans 20.230, pp. 113-130.

Rivera, Olga (1998). “Rosalía de Castro frente a las prácticas sentimentales mediatizadas de su época”. La Torre 3.10, pp. 683-93.

Rivera, Olga (2001). “Crítica social y literaria en El caballero de las botas azules de Rosalía de Castro”, Revista de Estudios Hispánicos 28/1-2, pp. 339-346.

Rivera, Olga I. (2003). “Conflictos ideológicos interclasistas en Ruinas y El caballero de las botas azules de Rosalía de Castro”. Hispania 86/3, pp. 474-481.

Rivera, Olga I. (2007). “’Conto gallego’, seducción, misoginia y sexualidad femenina”. Romance notes 47/3, pp. 263-270.

Rodríguez Yáñez, Yago (2006). Reflexiones en torno a El caballero de las botas azules, de Rosalía de Castro: valoración y significado de su discurso”. Romanistické studies / Studia romanistica 6, pp. [177]-192.

Roseman, Sharon R. (1997). “Celebrating Silenced Words: The ‘Reimagining’ of a Feminist Nation in Late-twentieth-century Galicia”. Feminist Studies 23/1, pp. 43-70.

Rousselle, Elisabeth (2001). “True fantasy: the utopian alliance of the decadent/oriental man and the new woman in Rosalía de Castro's El caballero de las botas azules”. Crítica hispánica 23, n.1/2, pp. 175-187.

Rubio Cremades, Enrique (1982). “Novela histórica y folletín”. Anales de Literatura Española 1, pp. 269-281.

Tolliver, Joyce (2002). “Rosalía between Two Shores: Gender, Rewriting, and Translation”. Hispania 85/1 (marzo de 2002), pp. 33-43.

Varela Jácome, Benito (1959). “Rosalía de Castro, novelista”, Cuadernos de Estudios Gallegos XLII, 1959, pp. 57-86.

Zambujo Fialho, Maria do Céu (2008). “Motivos clássicos em Rosalía de Castro: notas de leitura”. Mathesis 17, pp. 175-190.

 

Capítulos de libro

Albert Robatto, Matilde (2003). “Denuncia y discriminación de la voz femenina en la obra de Rosalía de Castro”. En José Ramón Losada Durán e Matilde Mansilla García eds. Cultura, racismo e discriminación na lingua e na literatura: Actas do I Congreso Internacional. Vigo, 9-12 de marzo de 1999. Universidade de Vigo: Servicio de Publicacións, pp. 1-18.

Alonso Nogueira, Alejandro (1999). “A invención do escritor nacional Rosalía de Castro”. En Rosario Álvarez e Dolores Vilavedra eds. Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ao profesor Xesús Alonso Montero. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, pp. 41-65.

Alonso Seoane, M. J. (1986). “Ironía y sátira en Ruinas”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 419-428.

Álvarez Sanagustín, José Alberto (1986). “Un personaje extraño de Rosalía: el Duque de la Gloria”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 503-510.

Blanco, Alda (1995). “Gender and National Identity: The Novel in Nineteenth-Century Spanish Literary History”. En Lou Charnon-Deutsch e Jo Lavany eds. Culture and Gender in Nineteenth-Century Spain. Oxford: Clarendon Press, pp. 120-135.

Blanco, Carmen (2000). “Mar, mujer y muerte en Rosalía de Castro : la extranjería agresiva de las hijas del mar”. En Sharon R. Roseman ed. Identities, power, and place on the Atlantic borders of two continents: proceedings form the international research linkages workshop on Newfounland and Labrador Studies and Galician Studies. St. Johnś, Newfounland and Labrador : Faculty of Arts, Memorial University of Newfoundland, pp. 160-179.

Busto Odgen, Estrella (1986). “Flavio: ensayo de novela. Reflejo de una edad conflictiva”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 407-412.

Charnon-Deutsch, Lou (1999). “Deseo y decadencia en El caballero de las botas azules”. En Lieve Behiels e Maarten Steenmeijer eds. Asimilaciones y rechazos: presencias del Romanticismo en el realismo español del siglo XIX. Amsterdam-Atlanta: Rodopi (Foro Hispánico, 15), pp. 11-20.

Charnon-Deutsch, Lou (1992). “Desire in Rosalía de Castro’s El caballero de las botas azules. En Lou Charnon-Deutsch ed. Estudios sobre escritoras hispánicas en honor de Georgina Sabat-Rivers. Madrid: Castalia, pp. 79-96.

Clemessy, N. (1986). “Unas claves posibles de la sensibilidad romántica de Rosalía de Castro en El primer loco”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 523-528.

Davies, Catherine (1991). “El Caballero de las botas azules, narrative context and intertextual structure”. En Antonio Carreño ed. Actas do Segundo Congreso de Estudios Galegos /Procedings of the Second Galician Congress. Homenaxe a José Amor y Vázquez (Brown University, novembro 10-12, 1988). Vigo: Galaxia, pp. 21-33.

Davies, Catherine (2005). “Rosalía de Castro: aislamiento cultural en un contexto colonial”. En Lisa Vollendorf ed. Literatura y feminismo en España: ss. XV-XXI. Barcelona: Icaria.

Del Barco, Pablo (1986). “Caminando con el Caballero Azul”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 511-516.

Esturo, Marina (2000). “Una aproximación a la narrativa de Rosalía de Castro: El Caballero de las botas azules”. En Dieter Kremer ed. Actas do VI Congreso Internacional de Estudios Galegos: un século de estudios galegos, Galicia fóra de Galicia (Universidad de La Habana, Facultad de Artes y Letras, Cátedra de Cultura Gallega, 17 a 21 de abril de 2000). Sada: Ediciós do Castro/Trier: Centro de Documentación de Galicia da Universidade de Trier, vol. 1, pp. 467-472.

Fernández del Riego, Francisco (1989). “Dúas novelas rosalianas”. Prólogo a El caballero de las botas azules. La hija del mar. Padrón: Patronato Rosalía de Castro. [Reprodución facsimilar da edición de Lugo: Imprenta de Soto Freire, 1867].

Fernández-Pérez Sanjulián, Carmen (1986). “O prólogo de El caballero de las botas azules ou un ensaio dunha poética nova”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 475-482.

Fernández Rodríguez, Áurea (1986). “Esbozo dunha lectura de Ruinas (desdichas de tres vidas ejemplares)”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 413-417.

García Negro, María Pilar (1986). “Rosalía á luz de Mara”. Actas do Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 73-80.

González Herrán, José Manuel (1986). “Rosalía y Pereda, costumbristas: El Cadiceño y El Jándalo”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 435-448.

González Herrán, José Manuel (1999). “Rosalía de Castro en la literatura española de su tiempo: cien años de recepción crítica (1864-1960)”. En Cinguidos por unha arela común: homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Rosario Álvarez e Dolores Vilavedra eds. Santiago de Compostela: Universidade, vol. 2, pp. 665-676.

González Liaño, Iria (2001). “La traducción del discurso feminista en la obra de Rosalía de Castro”. En Anne Barr, M. Rosario Martín Ruano e Jesús Torres del Rey eds. Últimas corrientes teóricas en los estudios de traducción y sus aplicaciones. Congreso Internacional celebrado en la Universidad de Salamanca en noviembre de 2000. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 296-298.

González Liaño, Iria (2007). “Socioloxía das literatas na Galicia do Rexurdimento: a singularidade do pensamento feminista de Rosalía de Castro”. En Helena González e María Xesús Lama eds. Actas do VII Congreso da Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e outros pobos da Península. Sada: Ediciós do Castro/Asociación Internacional de Estudos Galegos, pp. 132-142.

González Millán, Juan (1986). “Proceso textual y fantasía en El primer loco”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 517-523.

Gullón, Germán (1986). “El caballero de las botas azules: farsa de las letras decimonónicas”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 483-491.

Kirkpatrick, Susan (1990). “La narrativa de la seducción en la novela española del siglo XIX”. En Giulia Colaizzi ed. Feminismo y teoría del discurso. Madrid: Cátedra, pp. 153-157.

Kikpatrick, Susan (1995). “Fantasy, Seduction and the Woman Reader: Rosalía de Castro’s Novels”. En Lou Charnon-Deutsch e Jo Labanyi eds. Culture and Gender in Nineteenth-Century Spain. Oxford: Oxford University Press, pp. 74-97.

Lama López, María Xesús (2007). “Apuntes arredor dunha biografía de Rosalía de Castro: 'tras dun olvido, outro olvido'”. En Helena González e María Xesús Lama eds. Actas do VII Congreso da Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e outros pobos da Península. Sada: Ediciós do Castro/Asociación Internacional de Estudos Galegos, pp. 171-180.

López, Aurora e Andrés Pociña (1999). “Sobre as traduccións feitas por Rosalía”. Rosario Álvarez e Dolores Vilavedra eds. Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, pp. 813-828.

López Otero, María Anxos (2007). “Produçom literária de autoria feminina galega entre as décadas de 1860-1880: os casos de Rosalía de Castro, Emilia Calé, Narcisa Pérez Reoyo e Emilia Pardo Bazán”. En Helena González e María Xesús Lama eds. Actas do VII Congreso da Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e outros pobos da Península. Sada: Ediciós do Castro/Asociación Internacional de Estudos Galegos, 181-190.

Loureiro Rodríguez, Cristina (2007). “Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán no campo cultural galeguista”. En Helena González e María Xesús Lama eds. Actasdo VII Congreso da Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e outros pobos da Península. Sada: Ediciós do Castro/Asociación Internacional de Estudos Galegos.

Lozano de la Pola, Ana (2008). “Libros dentro de libros dentro de libros… El caballero de las botas azules de Rosalía de Castro como artefacto (meta)literario”. María Cecilia Trujillo Maza et alii eds. Lectores, editores y audiencia: la recepción en la literatura hispánica. Vigo: Editorial Academia del Hispanismo, pp. 303-309.

March, Kathleen (2000). “Rosalía de Castro: escritora de su tiempo”. En Iris M. Zavala ed. Breve historia feminista de la literatura española (en lengua catalana, gallega y vasca). Barcelona: Anthropos, pp. 161-174.

Martelli, Elena (1986). “Flavio: apuntes críticos”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 399-406.

Matalobos, M. C. (1986). “A natureza en La hija del mar”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 381-386.

Mayoral, Marina (1986). “La voz del narrador desde La hija del mar a El primer loco: un largo camino hacia la objetividad narrativa”. En Actas do Congreso internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 342-3.

Miralles, Enrique (1986). “El caballero de las botas azules: un manifiesto anti-novelado”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 457-463.

Mundi Pedret, Francisco (1986). “El caballero de las botas azules: la nueva estética de Rosalía”.

Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 465-474.

Nadal, J. M. (1986). “Tipología de los discursos narrativos de Rosalía de Castro”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 529-547.

Pacteau, Francette (1986). “The Impossible Referent: Representations of the Androgyne”. En Victor Burgin, James Donald e Cora Kaplan eds. Formations of Fantasy. London: Routledge, pp. 62-84.

Pociña, Andrés (2001). “Avances da investigación sobre Rosalía nos anos 1991-1999”. En Dieter Kremer ed. Actas do VI Congreso Internacional de Estudios Galegos: un século de estudios galegos, Galicia fóra de Galicia: Universidad de La Habana, Facultad de Artes y Letras, Cátedra de Cultura Gallega, 17 a 21 de abril de 2000. Trier, Galicien-Zentrum der Universität Trier. Sada: Edicións do Castro.

Posada Alonso, Caridad (1986). “Modelo de elaboración del texto para El caballero de las Botas Azules”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 493-502.

Risco, Antón (1986). “Unha novela fantástica de Rosalía: El Caballero de las Botas Azules”. Actas do Congreso Internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 449-455.

Ríos Panisse, María do Carme (1999). “A orixe popular de ‘Contos da miña terra (Conto gallego), obra atribuída a Rosalía de Castro”. En Xosé Luís Couceiro et alii ed. Homenaxe ao profesor Camilo Flores. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2 vols., pp. 606-625.

Romero Tobar, Leonardo (1986). “Sobre fantasía e imaginación en los primeros románticos españoles”. En Homenaje a Pedro Sáinz Rodríguez. Madrid: Fundación Universitaria Española, pp. 581-593.

Ruiz Silva, Carlos (1986). “Reflexiones sobre La hija del mar”. En Actas do Congreso internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 375-376.

Seoane Dovigo, María (2000). “Rosalía de Castro, prologuista: claves para unha poética feminista”. En Pilar Cuder Domínguez ed. Exilios femeninos. Huelva: Universidad de Huelva, pp. 347-352.

Troncoso Durán, D. (1986). “Sobre El Cadiceño”. Actas do Congreso Internacional de estudios

sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 429-434.

Varela Jácome, Benito (1986). “El discurso narrativo de Flavio”. En Actas do Congreso internacional de estudios sobre Rosalía de Castro e o seu tempo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, pp. 387-397.

 

Monografías

Albert Robatto, Matilde (1981). Rosalía de Castro y la condición femenina. Madrid: Partenón.

Albert Robatto, Matilde (1995). Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán: afinidades y contrastes.

Sada: Ediciós do Castro.

Alonso Montero, Xesús (1972). Rosalía de Castro. Madrid: Júcar.

Armas García, Celia María (2002). As mulleres escritoras (1860-1870): o xenio de Rosalía. Santiago de Compostela: Laiovento.

Blanco, Carmen (1991). Literatura galega de muller. Vigo: Xerais.

Bouza Brey, Fermín (1992). Artigos rosalianos. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura e Xuventude.

Carballo Calero, Ricardo (1952). Siete ensayos sobre Rosalía. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, Ricardo (1959). Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía de Castro. Lugo.

Carballo Calero, Ricardo (1979). Estudos rosalianos: aspectos da vida e da obra de Rosalía de Castro. Vigo: Galaxia.

Charnon-Deutsch, Lou (1990). Gender and Representation. Women in Spanish Realist Fiction. Amsterdam: John Benjamins.

Charnon-Deutsch, Lou e Jo Labanyi eds. (1995). Culture and Gender in Nineteenth-Century Spain. Oxford: Oxford University Press.

Charnon-Deutsch, Lou (2000). Fictions of the Feminine in the Nineteenth-Century Spanish Press.

Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Costa Staksrud, Liliana (2000). Rosalía de Castro (1837-1885): el arte del disfraz. Madrid: Ediciones del Orto.

Costa Clavell, Xavier (1967). Rosalía de Castro. Barcelona: Plaza & Janés.

Davies, Catherine (1987). Rosalía de Castro no seu tempo. Vigo: Galaxia.

García Negro, María Pilar (2010). O clamor da rebeldía. Rosalía de Castro: ensaio e feminismo. O nacemento do ensaio na literatura galega contemporánea, simultáneo ao nacemento da conciencia de xénero. Análise e interpretación de textos rosalianos. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco

Huch, Anne (2009). Eine Abrechnung mit der zeitgenössischen Literatur: Rosalía de Castros' El caballero de las botas azules. GRIN Verlag.

Kabatek, Johannes e Aitor Rivas eds. (2011). Rosalía. Voces galegas e alemás. Tübingen: Publicacións do Centro de Estudos Galegos de Tubinga.

Kirkpatrick, Susan (1991). Las románticas. Escritoras y subjetividad en España: 1835-1850. Madrid: Cátedra.

Lee, Fontanella (1982). La imprenta y las letras en la España Romántica. Berna: Utah Studies in Literature and Linguistics, Peter Lang Publishers Inc.

Mariño, Francisco Manuel. Goethe en Galicia. Vigo: Universidade de Vigo, pp. 46-59.

March, Kathleen (1994). De musa a literata. El feminismo en la narrativa de Rosalía de Castro.Sada: Ediciós do Castro.

Mayoral, Marina ed. (1990). Escritoras románticas españolas. Madrid: Fundación Banco Exterior.

Muñoz Acebes, Francisco Javier (1999). Literatura y reflexión: el relato especular en las novelas de los primeros románticos alemanes. Valladolid: Universidad de Valladolid.

Pardo Amado, Diego (2009). Rosalía de Castro. A luz da ousadía. Santiago de Compostela: Laiovento.

Pociña, Andrés e Aurora López (2004). Rosalía de Castro. Estudios sobre su vida y su obra. Santiago de Compostela: Laiovento.

Posada Alonso, Caridad (2006). Espacio textual de la actividad discursiva. El caballero de las botas azules. Santiago de Compostela [autoedición].

Roas, David (2002). Hofmann en España. Recepción e influencias. Madrid: Biblioteca Nueva.

Rodríguez, Francisco (1988). Análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro. Vigo: AS-PG.

Rodríguez, Francisco (2011). Rosalía de Castro, estranxeira na súa patria. A persoa e a obra de onte a hoxe.AS-PG.

Silver, Philip W. (1997). Ruin and Restitution. Reinterpreting Romanticism in Spain. Nashville: Vanderbilt UP.

Stevens, Shelley (1986). Rosalía de Castro and the Galician Revival. London: Tamesis.

 

Repertorios e material auxiliar

Álvarez Ruiz de Ojeda, Victoria (2002). “Bibliografía rosaliana 1999-2002”. Revista de estudos rosalianos 2, pp. 179-235.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón e Xosé Luís Axeitos (2003). Cartas a Murguía I (1833-1923). A Coruña: Fundación Barrié de la Maza.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón e Xosé Luís Axeitos (2005). Cartas a Murguía II (1868-1885). A Coruña: Fundación Barrié de la Maza.

Pociña, Andrés e Aurora López (1991-1993). Rosalía de Castro: Documentación biográfica y bibliográfica crítica. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 3 vols.

Pociña, Andrés e Aurora López (2000). “Notas sobre a perviviencia e difusión actuais da obra rosaliana. Edicións e traduccións de Rosalía dende 1991 ata 1998”. En J. L. Rodríguez ed.. Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, Santiago, Parlamento de Galicia e Universidade, 2000, pp. 619-638

 

Principais teses e traballos académicos

Fedrí, Mariel (1992). “Los personajes femeninos de la obra narrativa de Rosalía de Castro”. Disertación de mestrado presentada na San José State University.

Fernández Fernández, María Sara (2003). As personaxes femininas nas novelas de Rosalía de Castro. Tese de doutoramento defendida na Universidade de Santiago de Compostela.

Blanco García  García Vega, Lucía (2010). Os lugares na vida e na obra de Rosalía de Castro: análise literaria. Tese de doutoramento defendida na Universidade Complutense de Madrid.

Martin, Sybille (1992). Die Geschlechterrollen im Narrativen Werk von Rosalía de Castro / Los estereotipos femeninos y masculinos en la obra narrativa de Rosalía de Castro. Disertación de mestrado presentada na Universität Hamburg.

Pardo Amado, Diego. (2011). O debate feminista na obra de Rosalía de Castro. Tese de doutoramento defendida na Universidade da Coruña.

Rivera Rivera, Olga Iris (1988). La obra narrativa de Rosalía de Castro. Disertación de mestrado presentada na Universidade de Puerto Rico.

Rodríguez, Francisco (1987). Análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro. Tese de doutoramento defendida na Universidade de Santiago de Compostela.

Switek, Christian (1999). Nation, Literatur und Weiblichkeit: Rosalía de Castro im Spanien des 19. Jahrhunderts. Disertación presentada na Facultade de Filosofía da Universidade de Göttingen.

 

Primeiras edicións da obra narrativa

Castro, Rosalía de (1859). La hija del mar. Vigo: Imprenta de Juan Compañel.

Castro, Rosalía de (1861). Flavio. En La Crónica de ambos mundos. Madrid: Imprenta de R. Berenguillo.

Castro, Rosalía de (1866). Tipos gallegos. El cadiceño. En Almanaque de Galicia. Lugo: Imprenta de Soto Freire.

Castro, Rosalía de (1866). Las literatas. Carta a Eduarda. En Almanaque de Galicia. Lugo: Imprenta de Soto Freire.

Castro, Rosalía de (1866). Ruinas. Desdichas de tres vidas ejemplares. En El Museo Universal. Madrid: Imprenta de Gaspar y Roig.

Castro, Rosalía de (1867). El caballero de las botas azules. Lugo: Imprenta de Soto Freire.

Castro, Rosalía de (1881). El primer loco. Cuento extraño. Madrid: Imprenta y Librería de Moya y Plaza.

Castro, Rosalía de (1923). Conto gallego. En Almanaque gallego. Buenos Aires: Imprenta de El Correo Español.

 

Principais edicións modernas da obra narrativa

Abuín González, Anxo (1990). Rosalía de Castro. El primer loco. Flavio. Santiago de Compostela: Patronato Rosalía de Castro.

Abuín González, Anxo (1993). Rosalía de Castro. Ruinas. El caballero de las botas azules. Santiago de Compostela: Patronato Rosalía de Castro.

Abuín González, Anxo (1991). Rosalía de Castro. La hija del mar. Santiago de Compostela: Patronato Rosalía de Castro.

Alonso Montero, Xesús (1983). Rosalía de Castro. Obras completas. Santiago de Compostela: Sálvora, vols. II (pp. 295-346) e III (pp. 393-606).

Armas García, Celia e María Pilar García Negro (2006). Rosalía de Castro. El caballero de las botas azules. Lieders. Las literatas. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Armiño, Mauro (1980). Rosalía de Castro. Obra completa. Madrid, Akal.

García Martí, Victoriano (1944). Rosalía de Castro. Obras completas. Madrid: Aguilar.

Mayoral, Marina (1993). Rosalía de Castro. Obras completas. Madrid: Turner.

Ribao, Montserrat (2005). La hija del mar. Madrid: Akal.

Rodríguez Fischer, Ana (1995). Rosalía de Castro. El caballero de las botas azules. Madrid: Cátedra.

 


Bibliografía elaborada polo Grupo de investigación Rosalía de Castro.

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205