A intimidade da imaxe

Anna Turbau
Galicia 1975–1979. A intimidade da imaxe
EXPOSICIóN. 29 / 4 /2022
Centro Torrente Ballester -Ferrol - 29 de abril ao 29 de maio de 2022