Galicia Imaxinada
Instituto Cervantes, Rio de Janeiro do 4 ao 28 de xuño de 2019 EXPOSICIóN
Galicia Imaxinada
Lexislatura da Cidade Autónoma de Bos Aires, do 27 ao 31 de maio de 2019 EXPOSICIóN
Galicia Imaxinada
Universidade San Martín, Bos Aires, do 10 de abril ao 8 de maio de 2019 EXPOSICIóN
Galicia Imaxinada
Instituto de Letras da Universidade Federal de Baía, do 27 de marzo ao 29 de abril de 2019 EXPOSICIóN
Galicia Imaxinada
Estación Belgrano, Santa Fé (Arxentina), do 30 de novembro ao 11 de decembro de 2016 EXPOSICIóN
Galicia Imaxinada
Festa das Colectividades en Rosario (Arxentina), do 4 ao 13 de novembro de 2016 EXPOSICIóN