Galicia Imaxinada

Instituto Cervantes, Rio de Janeiro do 4 ao 28 de xuño de 2019 EXPOSICIóN
Galicia Imaxinada

Lexislatura da Cidade Autónoma de Bos Aires, do 27 ao 31 de maio de 2019 EXPOSICIóN
Galicia Imaxinada

Universidade San Martín, Bos Aires, do 10 de abril ao 8 de maio de 2019 EXPOSICIóN
Galicia Imaxinada

Instituto de Letras da Universidade Federal de Baía, do 27 de marzo ao 29 de abril de 2019 EXPOSICIóN
Galicia Imaxinada

Estación Belgrano, Santa Fé (Arxentina), do 30 de novembro ao 11 de decembro de 2016 EXPOSICIóN
Galicia Imaxinada

Festa das Colectividades en Rosario (Arxentina), do 4 ao 13 de novembro de 2016 EXPOSICIóN