Seminario sobre lingua, sociedade e pol��tica en Galicia

. / /