Son de Galicia
Ata o 26 de xaneiro de 2019, na Sede Afundación A Coruña EXPOSICIóN