Acerca de


OS INSTRUMENTOS MUSICAIS NA TRADICIÓN GALEGA

Pablo Carpintero Arias

Deseños: Xoán Ramón Marín Martínez

Coordinación xeral do Proxecto Ronsel: Iván Area

Revisión lingüística: Xosé Henrique Costas González

Patrocina: Proxecto Ronsel, convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura e Turismo e as Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo para a realización de actividades relacionadas coa posta en valor do patrimonio cultural inmaterial de Galicia

disigna edenia | www.edenia.org | dirección de arte Nicole Carpentier

Coedición do Proxecto Ronsel e Difusora de Letras, Artes e Ideas, SL

© polos textos: Pablo Carpintero Arias

© polos deseños: Xoán Ramón Marín Martínez

© polas fotografías: Pablo Carpintero Arias, Alba Vázquez Carpentier, Fernando García

e tamén: Xosé Lois Carreira, Emilio Lois, Javier María López Rodríguez, Ramón Marín, Luís Mondelo,

Julio González Montañés, Anabel Nikolai, Luís Ángel Payno

© polos vídeos: Alba Vázquez Carpentier

Técnico de gravación de son: Pablo Barreiro

Aparecen nos videos: Pablo Carpintero Arias, Emilio Lois (gaita e clarinete), Javier Garabal (saxofón), Gustavo Couto (bombo) e Rosa Sánchez (pandeira, pandeireta)

© pola presente edición: DIFUSORA DE LETRAS, ARTES E IDEAS, SL, 2010
Rúa Bedoya 5-2º, 32004 Ourense
Teléfono: 988 222 244
Fax: 988 255 010
info@difusora.org
www.difusora.org

Todos os dereitos reservados. Non se permite a reprodución dos contidos desta web, nin a súa incorporación a outro sistema informático, nin a súa transmisión en calquera forma ou por calquera medio, for este electrónico, mecánico, por fotocopia, por gravación ou outros métodos, sen o permiso por escrito dos seus editores.

Patrocinadores e colaboradores