PLENARIO

----
Representativo/a (2008 - 2012)

Alfonso Novo Cid-Fuentes

Instituto de Estudos Xacobeos
Histórico no Consello da Cultura Galega
Retrato