O Consello da Cultura Galega organiza Faladoiros en cada unha das cidades nas que poderá verse a Exposición, achegándose a diferentes aspectos da vida e obra de Álvaro Cunqueiro.

Programa

Madrid | 12 de maio
Cunqueiro desde Madrid (folleto en pdf)

Lugo | 2 de xuño
O popular na obra de Álvaro Cunqueiro (folleto en PDF)

Santiago | 16 de xuño
A obra poética de Álvaro Cunqueiro (folleto en pdf)

Ourense | 7 de xullo (folleto en PDF)
Cunqueiro no galeguismo

Mondoñedo | 4 de agosto (folleto en PDF)
Boticas, menciña e maxia

Ortigueira | 6 de agosto (folleto en PDF)
Guerra e literatura

A Coruña | 8 de setembro
A obra dramática de Álvaro Cunqueiro (folleto en PDF)

Barcelona | 15 de setembro
Cunqueiro e a cultura catalá (folleto en PDF)

Pontevedra | 6 de outubro
Os intelectuais galegos e o franquismo

Ferrol | 3 de novembro
O mundo céltico e bretón na obra de Álvaro Cunqueiro

Vigo | 1 de decembro
Álvaro Cunqueiro, xornalista