Imaxe. Fotografía

De Galicia a América: A chegada a un novo mundo:

Comedor do Hotel de Inmigrantes en Bos Aires (Arxentina)

Aínda que dende as autoridades arxentinas se intentaba dar unha imaxe idílica deste centro, pódese observar a súa masificación, dada a elevada cifra de emigrantes de distintas procedencias que desembarcaban no porto de Bos Aires.

  • Tipo de material: Imaxe. Fotografía
  • Notas:
    Fondo: Consello da Cultura Galega. Arquivo da Emigración Galega. Col. particular de Luis Cortese
Compartir:
Image 1