Encontros 30.5
Encontros monográficos co patrimonio cultural

Citas de alto interese para novos públicos que conseguiron consolidarse como un punto de encontro imprescindible para o debate sobre o patrimonio cultural en Galicia. Cómpre nestes días volvermos a vista atrás para lembrar algúns destes encontros e facer fincapé na súa actualidade

In situ:
Salinas no sur.
Galicia e Portugal

O1

In situ: Cascos históricos

Citas de alto interese para novos públicos que conseguiron consolidarse como un punto de encontro imprescindible para o debate sobre o patrimonio cultural en Galicia. Cómpre nestes días volvermos a vista atrás para lembrar algúns destes encontros e facer fincapé na súa actualidade

O3

Proxectos e temáticas transversais

Citas de alto interese para novos públicos que conseguiron consolidarse como un punto de encontro imprescindible para o debate sobre o patrimonio cultural en Galicia. Cómpre nestes días volvermos a vista atrás para lembrar algúns destes encontros e facer fincapé na súa actualidade

O4

7. O VALOR DA CIDADANÍA

Como última entrega deste ciclo de Encontros 30.5 ofrecemos esta serie, de liña transversal aos anteriores e que inclúe moitos dos xa presentados. Falamos de proxectos en que a cidadanía e a veciñanza teñen un papel fundamental na divulgación do patrimonio, nos que se debate sobre conflitos patrimoniais e nos que o movemento cidadán acaba xerando a construción de proxectos desde abaixo. Os encontros sobre o Guidoiro Areoso na Arousa, o Castelo da Rocha Forte en Santiago, o Castro de San Lourenzo, a Cova Eirós, as minas de Wolfram de Valborrás de Casaio, o Parque Arqueolóxico do Vale do Teva ou as rehabilitacións do barrio da Magdalena en Ferrol, os cascos históricos de Ourense e Ribadavia ou Vigo vello poñen de manifesto a importancia do patrimonio para unha cidadanía que o fai seu e o reivindica como un valor propio para defender, por en valor e amosar ao mundo.

GUIDOIRO AREOSO

A illa patrimonio

Venres, 27 de novembro de 2015

Evento

O XACEMENTO DE COVA EIRÓS

E O PATRIMONIO ARQUEO- PALEONTOLÓXICO DAS SERRAS ORIENTAIS

Venres, 27 de maio de 2016

Evento

O CASTELO DA ROCHA FORTE

Entre o presente e o futuro dun xacemento arqueolóxico

Xoves, 27 de abril e Sábado, 29 de abril

Evento

CASTRO DE SAN LOURENZO

Martes, 30 de xaneiro de 2018

Evento

O ÚLTIMO ANO NO GUIDOIRO AREOSO

O que agocha a area

Xoves, 26 de abril de 2018

Evento

MONUMENTA

Festival de rutas ao redor do Patrimonio

Martes, 15 de novembro de 2016

Evento

O CASCO VELLO DE VIGO

A memoria, a relación coa cidade e as intervencións públicas na rexeneración urbana

Martes, 25 de setembro de 2018

Evento

FERROL VELLO E A MADALENA

As estratexias de recuperación patrimonial, rehabilitación e rexeneración urbana

Mércores, 31 de outubro de 2018

Evento

OS CASCOS HISTÓRICOS DE OURENSE E RIBADAVIA

O planeamento especial visto a través de 20 anos de experiencia na xestión patrimonial

Martes, 27 de novembro de 2018

Evento

MEMORIA, CIDADANÍA, REHABILITACIÓN URBANO E XESTIÓN PATRIMONIAL

A debate en Santiago de Compostela

Martes, 26 de febreiro de 2019

Evento

PAVT

O Parque Arqueológico do Vale do Terva

Martes, 8 de maio de 2018

Evento

AS MINAS DE WOLFRAM DE VALBORRÁS DE CASAIO

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

Martes, 19 de setembro de 2017

Evento