Unha construción de Galicia

A publicación do Ensayo histórico sobre la cultura gallega de Ramón Otero Pedrayo en 1930 foi un acontecemento decisivo na construción e difusión da idea de Galicia, da súa realidade histórica e cultural, promovida pola Xeración Nós.

O Consello da Cultura Galega e a editorial Galaxia presentan agora unha nova edición, cun estudo preliminar de Ramón Villares e unha minuciosa edición de Xosé Antonio López Silva. Ademais, dous especialistas na época e na xeración Nós, Xosé Manuel Núñez Seixas e Ramón Villares, debaten sobre a importancia da obra e o seu impacto.

E, a maiores, con esta obra de Otero Pedrayo iniciamos un novo formato de difusión, as #citaNós, pequenas citas que condensan o pensamento da Xeración Nós nun formato idóneo para a súa difusión en redes sociais.

Ensayo hist?rico sobre a cultura galega

Ensayo histórico sobre la cultura gallega

Ramón Otero Pedrayo
2020

O Ensayo historico sobre la cultura gallega representou, á altura da súa primeira edición en 1930, unha novidade no panorama historiográfico galego e, desde logo, un punto culminante na traxectoria intelectual de Ramón Otero Pedrayo, ao consagrar o seu autor, alén de anovador xeógrafo e audaz romancista, como un verdadeiro intérprete da historia de Galicia e unha figura de referencia no sistema cultural galego. O obxecto do Ensayo histórico é estudar a cultura galega como un todo orgánico e harmonioso, no que importan pouco as manifestacións específicas desa cultura (textos, artes, autores…) así como as razóns profundas que fixeron posible a existencia da cultura galega. A paixón que anima a prosa do ensaio de Otero deriva dunha vontade de explicar a esencia da patria para que esta poida ser redimida non por un individuo, senón polo pobo no seu conxunto, un “pobo en camiño”.

Descargar o libro

O Ensayo histórico sobre la cultura gallega a debate

Xosé Manuel Núñez Seixas e Ramón Villares dialogan sobre o significado e o impacto do libro no seu tempo e o seu legado posterior. Modera María Xosé Agra.Unha iniciativa para difundir o pensamento da xeración Nós

Iniciamos con este libro de Ramón Otero Pedrayo este novo formato para difundir o pensamento e a idea de Galicia creado pola xeración Nós a través de citas pensadas para as redes sociais.

Accede a #citaNós