• slidebg1
    HISTORIAS DE IDA E VOLTA
    As iniciativas educativas da emigración galega

As iniciativas educativas da emigración galega

O forte sentimento de compromiso e solidariedade dos e das emigrantes galegas coa súa terra de orixe provocou un envío constante de remesas que tiveron grande importancia para a modernización de Galicia. Un dos destinos principais destas remesas foi o eido educativo. O ensino converteuse, así, nun vehículo rexenerador e nun resorte de transformación social.
A intervención escolar dos ausentes realizouse en dúas modalidades: os filántropos indianos, que fixeron achegas económicas en forma de doazóns ou herdanzas testamentarias, que abranguían dende pequenas cantidades para contribuíren ao fornecemento de escolas ata importantes legados para a construción e o mantemento de centros educativos. E as asociacións microterritoriais (de ámbito municipal, parroquial ou aldeá) que se foron creando en América con finalidade instrutiva e que custearon a implantación, dotación e financiamento das chamadas "escolas de americanos". A maioría destas sociedades fundaron escolas laicas, gratuítas, con programas de estudos modernos, inspirados nos países de acollida. As modalidades de intervención escolar foron variadas: dende a construción de edificios de nova feitura (nos que se primou a funcionalidade pedagóxica e a hixiene) ou o arrendamento de locais, ata o envío de doazóns para a mellora das infraestruturas ou de materiais escolares. Estas accións funcionaron como resorte para a expansión da rede educativa na Galicia rural e como axente modernizador das aldeas e parroquias.
As imaxes que se amosan son un pequeno exemplo das numerosas escolas creadas pola nosa emigración, moitas das cales continúan a ser "templos do saber", ben como centros de ensino, ben como bibliotecas, centros socioculturais ou casas de cultura. Para saber máis pódese consultar As escolas da emigración e o catálogo da exposición Luces de alén mar do Consello da Cultura Galega.

COLABORA CON ESTE PROXECTO

Alumnos posando diante do edificio principal da Escola Agrícola Pedro Murias en Vilaframil (Ribadeo), anos 50
Retrato do filántropo ceense Fernando Blanco de Lema, 1892
Edificio das Escolas Matías López en Sarria, 2009
Retrato de José García Barbón, gran benfeitor da cidade de Vigo, 1879
Monumento homenaxe aos irmáns García Naveira na súa vila natal de Betanzos, inaugurado en 1925
Grupo escolar Barcia en Padróns (Ponteareas), 2011
Alumnos posando diante das escolas

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Alumnado e mestre da escola financiada pola Alianza Aresana de Instrucción da Habana, ca. 1905
Edificio escolar La Devesana, no concello de Ortigueira, 2011
Inauguración do curso escolar na Escola da Tenencia, en Redes, 1915
Inauguración da casa-escola Enrique Labarta Pose en Pasarela, 1931

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Alumnas e alumnos do colexio da Liga Santaballesa en Vilalba, 1922
Veciños posando diante das obras da escola de Roupar, ca. 1920
O colexio Marcos M. de Avellaneda na parroquia de Banga (O Carballiño), 2009
Escolas da Unión Hispano-Americana Pro Valle Miñor, 1927
Colocación da primeira pedra da Escola de Instrucción Primaria e de Comercio de Bandeira en Silleda, 1928

Non é posible ver o documento no teu navegador. Podes descargalo aquí.

Axúdanos a recuperar o patrimonio documental

Proxecto de recuperación documental e fotográfica da emigración galega Campaña de recollida das coleccións particulares dos nosos emigrantes.

Arquivo da Emigración Galega

Carolina García Borrazás: +0034 881 995 148
Teresa García Domínguez: +0034 881 995 143
aemigracion@consellodacultura.gal


As imaxes e documentos que aquí se expoñen forman parte do patrimonio fotográfico e documental que se conserva e salvagarda no Arquivo da Emigración Galega. Moitos deles proceden de coleccións particulares que a cidadanía puxo á disposición da sociedade a través do Consello da Cultura Galega; teñen un gran valor informativo e incrementan o coñecemento sobre os procesos migratorios en Galicia.

Instrucións para colaborar

A cultura galega alén mar

Ver seguinte